Selecteer een pagina

Privacyverklaring AVG

Anita Pardijs Trainingen & Teksten – onderdeel van Educas – verzorgt trainingen, tekstopdrachten en coaching. Daarvoor hebben we bepaalde gegevens van je nodig. We respecteren je privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe we omgaan met die gegevens kun je hier lezen. Heb je er nog vragen over, neem dan gerust contact met ons op. De contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Waarom vragen we om je gegevens?
De gegevens die we je vragen aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden en uitvoeren van onze diensten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de bevestiging te kunnen versturen en adresgegevens zijn nodig voor een juiste facturering.

Aanmelding
Als je je aanmeldt voor een training, workshop, opdracht of coaching dan vragen we om persoonsgegevens: je naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om contact met je op te nemen of om een bevestiging te kunnen versturen.

Nieuwsbrief
Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief ontvang je hooguit enkele keren per jaar een nieuwsbrief per e-mail om je te informeren over het aanbod en kennis te delen. Hiervoor gebruiken we je e-mailadres en je naam.

Website
De Educas-website www.anitapardijs.nl verzamelt functionele, anonieme cookies om de site goed te laten werken en om te kunnen analyseren hoe de site gebruikt wordt. Er is geen koppeling met je persoonlijke gegevens mogelijk.

Wie ontvangt deze gegevens?
De toegang tot jouw gegevens is beperkt tot degenen die het nodig hebben voor de uitvoering van de dienst, zoals de trainer en het secretariaat.

De externe partijen die zorgen voor het onderhoud en beheer van onze server en database zijn Versio en MailerLite De gegevens die je invult op de website en de e-mailberichten die je stuurt worden opgeslagen op de servers van hostingbedrijf Versio. Voor het verzenden van een nieuwsbrief worden je e-mailadres en voornaam opgeslagen in een verzendlijst van MailerLite.

Anita Pardijs Trainingen & Teksten verzamelt jouw gegevens om de diensten te kunnen aanbieden en zal deze gegevens nooit verkopen. De gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat nodig is voor de uitvoering van de dienst en dan uitsluitend met jouw toestemming, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
De gegevens worden voor langere tijd bewaard maar niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de diensten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. De administratie wordt zeven jaar bewaard vanwege de fiscale bewaartermijn. Je e-mailadres en voornaam worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in MailerLite. Onderaan iedere mailing vind je mogelijkheid om je af te melden.

Hoe beveiligen we je gegevens?
Anita Pardijs Trainingen & Teksten neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens die worden beheerd zijn alleen toegankelijk via eerder genoemde software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Ook de apparaten die jouw gegevens kunnen openen zijn vergrendeld met een wachtwoord. De website is beveiligd met een SSL-certificaat, dit betekent dat je verbinding met de website privé  is. Je herkent deze  beveiliging aan een groen slotje in het webadres.

Wat zijn je rechten?
Je hebt het recht om te allen tijde je gegevens op te vragen, aan te passen, te laten verwijderen of te stoppen. Je hebt recht om je gegevens te laten overdragen; bijvoorbeeld als je de gegevens nodig hebt die Anita Pardijs Trainingen & Teksten van jou heeft omdat je overstapt naar een andere partij of dienst. Je hebt het recht om een klacht in te dienen als je vindt dat er niet goed met jouw gegevens wordt omgegaan. Je kunt hiervoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

Wil je je gegevens inzien, aanpassen, overdragen of laten verwijderen? Stuur dan een e-mail met je verzoek naar hallo@anitapardijs.nl of neem telefonisch contact met ons op via 050-230 80 39.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Anita Pardijs Trainingen & Teksten / Educas. Anita Pardijs Trainingen & Teksten / Educas conformeert zich aan de geldende privacywetgeving en behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.